Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj38
mod_vvisit_counterWczoraj66
mod_vvisit_counterTen tydzień38
mod_vvisit_counterOstatni tydzien512
mod_vvisit_counterTen miesiac2111
mod_vvisit_counterOstatni miesiac2337
mod_vvisit_counterWszystkie dni176606

Gosci na stronie: 2
Twoj adres IP: 54.81.152.30
,
Dzisiaj: 28 maj 2017

Strona główna

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 31 MAJA 2017 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXII sesję, która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Zatwierdzenie protokołów z dni: 30.03.2017 r. i 27.04.2017 r. 
 2. Możliwości restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku: 
  a) wystąpienie Burmistrza oraz Dyrektora ZGKiM,
  b) wystąpienie zaproszonych gości,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie ewentualnych wniosków.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r., 
  b) zmian budżetu na 2017 r.,
  c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ Gminy Mirsk,
  d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2016 rok,
  e) zmiany  Uchwały nr  XLVI/370/14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad  rozliczenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin zajęć  nauczycieli, dla  których ustalony plan zajęć  jest różny w poszczególnych okresach  roku szkolnego w szkołach prowadzonych  przez Gminę  Mirsk,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk, 
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk, 
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk, 
  i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
  j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mirsk na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą,
  k) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.
 6. Sprawy różne.
 7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.
 Jednocześnie informuję, że w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 31.05.2017 r. 
 2. Sprawy różne.

WIEŻA WIDOKOWA

WYSTAWKA 2017

GEOPARK

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirsk

UWAGA !

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Mirsk

 

Od miesiąca maja 2017 r. na terenie Gminy Mirsk będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram ze zmianami zostanie dostarczony mieszkańcom Gminy za pośrednictwem pracowników firmy SIMEKO Sp. z o. o. świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirsk. Harmonogram będzie dostępny również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk jak i również w siedzibie  tut. Urzędu, pok. nr 8. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w terminach odbioru odpadów komunalnych.
 

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ZBIÓRKA KSIĄŻEK

"TAJNY ZAMEK CZOCHA"

O G Ł O S Z E N I E

 o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni.   

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2017 r. z terminem zakończenia do  30.04.2017 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk. 

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj:

- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi.

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 30.05.2017 r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2017, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada 2017 r., zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirskwww.mirsk.pl zakładka: Aktualności, lokalnej gazecie „Wieści Mirska” oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
                                                                                                        
                                                                                 /-/ Andrzej Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15.

 2) Wniosek o udzielenie dotacji.

3)  Oświadczenie w sprawie stanu prawnego.

4)  Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

joomla template 1.6